Natuurhistorisch Museum Maastricht

homevroeger > de mosasaurus
De Mosasaurus
mosasaurus(0)

Aan het eind van het Krijttijdperk, tussen 82 en 66 miljoen jaar geleden, leefden er reusachtige roofreptielen in zee: de mosasauriërs. De eerste fossielen van deze dieren werden in de mergels rond Maastricht ontdekt, maar later leverden alle continenten op aarde resten van mosasauriërs. Tot aan hun uitsterven, 66 miljoen jaar geleden, waren het de onbetwiste heersers van de zee.


Het jongste deel van het Krijttijdperk is genoemd naar de stad Maastricht: het Maastrichtien. Dit is een internationaal geaccepteerde eenheid; tegelijkertijd met mosasauriërs in zee leefde de Tyrannosaurus in wat nu Noord-Amerika is, en kwamen er in Japan, Australië en India inktvissoorten voor die wel heel erg op die uit Maastricht leken. Het Maastrichtien is gedateerd op 72.1-66 miljoen jaar geleden. De mergels van de Sint-Pietersberg en omgeving getuigen van een subtropisch warme zee, met een heel rijke flora en fauna die in grote trekken vergelijkbaar is met die van de Caraïben vandaag de dag.
Die zee is inmiddels al lang en breed verdwenen en van de mosasauriërs bestaat er geen spoortje meer, buiten hun skeletten. Niemand heeft ze dan ook in levende lijve mogen aanschouwen. Maar, vondsten uit Noord-Amerika van skeletten met sporen van weke delen (ingewanden) en stukjes geschubde huid en spieren geven een steeds beter beeld van deze dieren. Ook weten we nu dat ze ovivivipaar waren: ze moesten eieren leggen, maar die werden intern door de moeder ‘uitgebroed’.
Van de Sint-Pietersberg bij Maastricht kennen we ‘Bèr’, een bijna 14 meter lange mosasauriër met een eigen glazen huis op de binnenplaats van het museum, maar ook ‘Carlo’, ‘Kristine’ en ‘Lars’. Deze laatste werd in april 2015 ontdekt in de ENCI-groeve en wordt inmiddels stukje bij beetje onttrokken aan de kalk voor het oog van het publiek in het Sciencelab van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het gaat hierbij om een nog niet-volgroeide mosasauriër.
Al In oktober 1778 werd eenzelfde type fossiel opgegraven in de gangenstelsels van de Sint-Pietersberg. Men had toen geen enkel idee om welk type dier het ging. Maar over één ding was men het wel eens: het ‘Grand Animal de Maestricht’ moest en zou naar Parijs. In 1795 nemen de Franse revolutionaire troepen deze schedel als buit mee naar Frankrijk. Later werd duidelijk dat dit een uitgestorven hagedisachtig reptiel ging waarvoor de naam Mosasaurus hoffmanni werd ingevoerd. Dit exemplaar is nog steeds te zien in het Musée national d’Histoire naturelle in Parijs.
‘Lars’ blijft hier en krijgt straks zijn vaste plek in het museum, nadat het hele verhaal van zijn leven en dood is uitgeplozen. Eén ding is daarbij zeker: Maastricht zal tot in lengte van dagen trots kunnen zijn op zijn Mosasaurus.

Natuurhistorisch
Museum
Maastricht
Adres De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht
T: 043 350 54 90 / E: museum@maastricht.nl
Openingstijden
maandag dicht (m.u.v. enkele feestdagen)
dinsdag-vrijdag 11-17 uur
zaterdag en zondag 13-17 uur

privacystatement
gemeentelijke privacy pagina

© BICMultimedia.nl