Natuurhistorisch Museum Maastricht

homeexposities > walvis > lezingen
Inleiding lezing Klaas Post Zondag 8 december

Klaas Post met een eerder gevonden oerwalviswervel. Met hun breedte van 28 cm zijn ze uitzonderlijk groot.

Lezingen
  • zeeuwseoerwalvissen03
  • klaaspostlezing
  • creditswikimedia(3)
  • klaaspostlezing3(0)

Oerwalvissen uit de Westerschelde

Zo 8 dec  ( NED.13.30 – ENG.15.00 )

Uit de donkere diepten van de Westerschelde zijn de afgelopen jaren fossielen opgevist van tenminste vijf walvisachtigen die nieuw zijn voor de wetenschap! Hebben we hier een plek te pakken met tot nog toe onbekende grote zeezoogdieren die 8.1-7.5 miljoen jaar geleden onze kusten onveilig maakte? Klaas Post, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR), vertelt erover.

Expedities van het Rotterdamse museum ontdekten in 2014 en 2015 een plek in de Westerschelde waar op de bodem grote brokken gesteente met daarin fossielen van zeezoogdieren die min of meer in anatomisch verband bewaard zijn gebleven. Onderzoek aan hele kleine fossieltjes (‘dinoflagellaten’) in dat gesteente heeft een ouderdom van 8.1 tot 7.5 miljoen jaar opgeleverd. Inmiddels zijn de eerste exemplaren geprepareerd en beschreven. Vrijwel alle soorten blijken nieuw voor de wetenschap te zijn.
Klaas laat bovengenoemde fauna in detail de revue passeren, legt mogelijke verbanden met historische en recente vondsten uit Brabant en België, en gaat – heel kort – nog even in op het verband tussen radioactiviteit en de Westerschelde.

 

PRIMORDIAL WHALES FROM THE WESTERN SCHELDT

From the murky depths of the Western Scheldt fossils of at least five cetaceans (whales and relatives) that have proved new to science have been trawled in recent years. Is this a site that yields yet unknown, large marine mammals that cruised these coasts between 8,1 and 7,5 million years ago? Klaas Post, associated with the Natural History Museum Rotterdam, will discuss this fact.

 

Expeditions stage by the Rotterdam museum discovered a site in the Western Scheldt in 2014 and 2015 where large chunks of rock containing fossils of marine mammals in near-anatomical connection littered the sea floor. Studies of tiny fossils (‘dinoflagellates’) in that rock yielded an age between 8,1 and 7,5 million years. In the meantime, the first mammal specimens have been prepared and described. Almost all species turn out to be new to science.
In his talk, Klaas demonstrates this fauna in detail, indicates possible links with historical and recent finds in Noord-Brabant and Belgium and – very briefly – speaks about the link between radioactivity and the Western Scheldt.

 

Deelname: Gratis naast reguliere entree
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Aanmelden (mail)museum@maastricht.nl
Locatie: Natuurhistorisch Museum Maastricht

Natuurhistorisch
Museum
Maastricht
Adres De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht
T: 043 350 54 90 / E: museum@maastricht.nl
Openingstijden
maandag dicht (m.u.v. enkele feestdagen)
dinsdag-vrijdag 11-17 uur
zaterdag en zondag 13-17 uur

privacystatement
gemeentelijke privacy pagina

© BICMultimedia.nl