Natuurhistorisch Museum Maastricht

homebezoek > over het natuurhistorisch museum
Al meer dan 100 jaar in hartje stad

Samenwerking

 

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht werkt samen met diverse partners.

 

CNME

KidzOnline

Lerarenkaart

MaastrichtToer

Mergelrijk Valkenburg

Natuurmonumenten

NHGL

Schoolreis & Werkweek

NEMO Kennislink Agenda

Wereld Natuurfonds

Gemeente Maastricht

Kumulus

Centre Céramique

 

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC)

 

Nederlandse natuurmusea bundelen krachten


We hebben een nationaal natuurmuseum (Naturalis), regionale natuurmusea en musea met natuurhistorische afdelingen. Het ene museum doet veel onderzoek, het andere richt zich juist sterk op natuureducatie. Toch hebben alle Nederlandse natuurmusea dezelfde doelen. Om die reden is in december 2010 de SNNC opgericht.

 

De Stichting heeft de volgende doelen:

- het ondersteunen van activiteiten en initiatieven op het gebied van verzamelen, beheren, onderzoeken en presenteren van de collecties van de bij de stichting aangesloten Nederlandse natuurhistorische musea en musea met een natuurhistorische afdeling;

- de toegankelijkheid van de natuurhistorische collecties in Nederland te optimaliseren;
het ondersteunen en faciliteren van faunistisch, floristisch en aardwetenschappelijk onderzoek door of namens genoemde instellingen, in bijzonder het onderzoek dat zich richt op de Nederlandse biodiversiteit en (leef)omgeving;

-deze activiteiten actief onder de aandacht brengen van relevante overheden, subsidiegevers en overige betrokkenen.

De deelnemende musea zijn NCB Naturalis, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant (Tilburg), Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden), Natuurmuseum Nijmegen, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Museon (Den Haag), Teylers Museum (Haarlem), Universiteitsmuseum Utrecht en Twentse Welle (Enschede). 

 

 

Natuurhistorisch
Museum
Maastricht
Adres De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht
T: 043 350 54 90 / E: museum@maastricht.nl
Openingstijden
maandag dicht (m.u.v. enkele feestdagen)
dinsdag-vrijdag 11-17 uur
zaterdag en zondag 13-17 uur

privacystatement
gemeentelijke privacy pagina

© BICMultimedia.nl