Natuurhistorisch Museum Maastricht

homebezoek > corona maatregelen
  • mosasaurus(0) Corona maatregelen

NEDERLANDS

Welkom in het Natuurhistorisch Museum Maastricht!

Voor een veilig en aangenaam bezoek, hebben we een aantal maatregelen:


 

Voor je bezoek aan ons museum:
- Het dragen van een mondkapje is
  verplicht in het museum
- Alleen toegang op basis van reservering
  en op vertoon van de bevestigingsmail
- Reserveren minstens 2 dagen voorafgaand aan je bezoek, per e-mail via
  museum@maastricht.nl, met daarin:
♣ Voorkeursdatum en tijd
♣ Aantal personen
♣ Telefoonnummer
♣ Mindervaliden ja/nee
Dit i.v.m. begeleiding vanuit ons museum.


- Max 4 personen per tijdslot van 15 minuten. Een gezin mag met meer dan 4 personen tegelijk het museum bezoeken.
- Tickets zijn geldig voor een bezoek van maximaal 2 uur.
- Betalen van de tickets alleen met pin in het museum.
- Schoolbezoek is mogelijk wanneer er geen landelijke lockdown is.
- Er vinden voorlopig geen activiteiten plaats.Tijdens je bezoek:
- Volg de looproute. De expositieruimtes zijn opgedeeld in vakken. Er geldt een maximaal aantal mensen per vak of ruimte. Wacht met doorlopen totdat het vak of ruimte voor je vrij is.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Ontsmet handen bij binnenkomst.
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
- Volg de aanwijzingen van het personeel

- Ruimtes en toiletten worden regelmatig ontsmet.
- De winkel is alleen toegankelijk bij aankomst in museum (niet bij het verlaten).

Tijdelijk gesloten:
♣ Garderobe en kluisjes
♣ Horeca-voorziening


Let op: De gegevens van je reservering worden na je bezoek tijdelijk bewaard. Deze stellen we alleen ter beschikking aan de GGD als er contactonderzoek nodig is in verband met besmetting.


Hartelijk dank voor je medewerking en heel veel plezier in ons museum!

ENGLISH

Welcome to the Natural History Museum of Maastricht!


For your visit to the museum to be as safe and enjoyable as possible, please make sure to follow the guidelines below.


Prior to your visit:
- Facemasks must be worn in the museum.
- Admittance exclusively on the basis of prior 
  reservation and by showing the confirmation
  email message.
- Reservation is manditory, at least 2 days before your visit, through museum@maastricht.nl by indicating:
♣ Preferred date/time
♣ Number of people
♣ Telephone number
♣ Disabled visitors: yes/no
Please make this known in advance, so that accompanying staff can be arranged for.


- There is maximum of 4 people per timeslot of 15 minutes. No more than 4 people may visit at the same time, with the exception of families.
- Tickets are valid for a duration of 2 hours maximum.
- Ticket payment exclusively by PIN at the reception desk.
- School visits are possible if there's no country wide lockdown.
- For the time being, no special activities will be organised at the museum.
- Stay at home in case you have a cold. Are you also short of breath and/or feverish – in such cases, all your inmates must stay at home.


While visiting the museum:
- Stick to the walking route indicated. The exhibition halls have been subdivided into smaller units. There is a maximum to the number of people present in one such unit at any one time. Please wait to proceed until the unit or space in front of you is free.
- Keep a distance of 1,5 metres to other visitors.
- Disinfect your hands when entering the museum.
- Follow all instructions given by museum staff.

- All halls and toilets are disinfected on a regular basis
.
- Museum shop is accessible only when entering the museum via reception desk (not on leaving the museum).

Closed to the public:
♣ Cloakroom and lockers
♣ Museumcafé (‘Huiskamer’ or Rock Hard Café)
Keep in mind: When reserving a tickers, your data will temporarily be saved – we will supply these data to the GGD [Municipal or Communal Health Service] only when research into contacts with other people is required in case of contamination.


Thank you very much for your co-operation and have a great visit!

Natuurhistorisch
Museum
Maastricht
Adres De Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht
T: 043 350 54 90 / E: museum@maastricht.nl
Openingstijden
maandag dicht (m.u.v. enkele feestdagen)
dinsdag-vrijdag 11-17 uur
zaterdag en zondag 13-17 uur

privacystatement
gemeentelijke privacy pagina

© BICMultimedia.nl